logo Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

0

Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau

Author: Danuta Kisielewicz

Number of pages: 223

Place and year of publishing: Opole 2015

Binding: hardcover

ISBN: 978-83-61801-18-4

Language: Polish

Price 38,00 PLN
Amount

Publikacja prof. dr hab. Danuty Kisielewicz, historyka i politologa z Uniwersytetu Opolskiego, która specjalizuje się w problematyce jenieckiej, poświęcona jest Oflagowi VII A Murnau. Jest to obszerna monografia jednego z największych obozów oficerskich dla polskich jeńców wojennych w niemieckim systemie jenieckim. Napisana została na podstawie zbiorów muzealnych i archiwalnych, krajowych i zagranicznych, oraz rozpraw historycznych i wspomnień. Przybliża kwestię organizacji Oflagu VII A Murnau, życia codziennego jeńców i ich traktowania przez Wehrmacht, rozległej działalności kulturalno-oświatowej, jenieckiej konspiracji wojskowej oraz pamięci o tym miejscu, którą murnauczycy po wojnie kultywowali. Interesujące spojrzenie na różne kwestie dotyczące codzienności polskich jeńców w niewoli niemieckiej, przystępny język oraz bogata szata graficzna sprawiają, że jest to publikacja, po którą sięgnąć mogą zarówno zawodowi historycy, jak i inni odbiorcy. Książka została wydana przez nasze Muzeum oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

This publication by Prof. Danuta Kisielewicz, a historian and political scientist of the University of Opole, who specializes in the problem area pertaining to POWs, is devoted to Oflag VII A Murnau. It is an extensive monograph on one of the largest camps designed for Polish officers in the German POW system during World War II. The book was written on the basis of collections of materials and documents found in museums and archives, both domestic and foreign, as well as with the use of historical dissertations and memoirs. The author brings closer the question of organization of Oflag VII A Murnau, the POWs’ everyday life there and treatment they received from the Wehrmacht, their extensive cultural and educational activity, conspiracy, as well as the memory of the place, which was cultivated by the ex-prisoners after the war. The interesting outlook on various issues relating to the everyday life of the Polish POWs in German captivity, intelligible language used and rich graphic outlay make the volume worth reaching for by both experts in history and readers who are not professionally connected with historical studies. The monograph was published jointly by the Museum and the Association of Friends of the Central Museum of Prisoners-of-War in Łambinowice-Opole.

Produkt został dodany do koszyka.