logo Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

0

Katalog wystawy/Ausstellungskatalog. Po wojnie. Obóz Pra-cy w Łambinowicach (1945–1946)/Nach dem Krieg. Arbe-itslager Łambinowice (1945/46)

Author: Renata Kobylarz-Buła (scientific ed./Wiss. Red.)

Number of pages: 128

Place and year of publishing: Opole 2015

Binding: paperback

ISBN: 978-83-61801-22-1

Language: text runs parallel in Polish and German

Price 40,00 PLN
Amount

Katalog wystawy w sposób syntetyczny prezentuje otwartą w grudniu 2013 r. stałą ekspozycję Muzeum, poświęconą historii i funkcjonowaniu w Łambinowicach powojennego obozu dla ludności niemieckiej. Obok przedstawienia idei tej wystawy i podkreślenia znaczenia problemu, którego ona dotyka, w katalogu pokazane zostały rozmaite trudności – w tym metodologiczne – towarzyszące jej twórcom, a także zastosowane rozwiązania. Obszerna prezentacja ekspozycji z wykorzystaniem dokumentów i fotografii oraz z komentarzami historycznymi, pozwala na potraktowanie katalogu jako swoistego kompendium wiedzy o Obozie Pracy w Łambinowicach. Zamieszczony w drugiej części publikacji zapis debaty naukowej „II wojna światowa i jej skutki. Łambinowice – trudne rozrachunki z przeszłością”, która towarzyszyła otwarciu ekspozycji, pozwala z kolei spojrzeć na problem w szerszym kontekście. Tekst ten unaocznia rolę, jaką Łambinowice odgrywają we współczesnym dyskursie polsko-niemieckim, polskiej i niemieckiej historiografii, czy wreszcie w przekazie medialnym i edukacyjnym. Katalog został przygotowany równolegle w językach: polskim i niemieckim i wydany na dobrym poziomie edytorskim. Jego publikację dofinansowały Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

The catalogue presents in a concise and synthetic manner the permanent exhibition opened in the Museum in December 2013, devoted to the history and functioning of the labor camp designed for German population, which was established in Łambinowice after World War II. Apart from discussing the idea that lay behind the preparation of the exhibition, the author highlights the significance of the problem which the exibition deals with. Accordingly, the catalogue shows all sorts of difficulty – including questions of the methodological nature – which accompanied the creators of the exhibition and the solutions which were applied in consequence. The extensive presentation of the exhibition, with the use of documents and photographs, as well as historical commentaries, allows treating the catalogue as a peculiar compendium of knowledge on the Labor Camp in Łambinowice. Included in the second part of the catalogue, the records of the scientific debate under the title “II wojna światowa i jej skutki. Łambinowice – trudne rozrachunki z przeszłością” [World War II and its effects. Łambinowice – difficult settlements with the past], which was held at the opening of the exhibition, in turn, make it possible to develop a broader perception of the whole problem area. The publication clearly reveals the role of Łambinowice in the contemporary Polish-German discourse, Polish and German historiographies, or – last but not least – in the transfer of reliable information in the media and for the needs of education. The text was prepared parallel in the Polish and German languages, and the catalogue itself presents a high editorial level. Its publication was co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage and the Museum of World War II in Gdańsk.

Produkt został dodany do koszyka.