logo Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

0

Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, zeszyt 6

Author: Piotr Stanek (red.)

Number of pages: 142 + il.

Place and year of publishing: Opole 2021

Binding: paperback

ISBN: 978-83-61801-40-5

Language: Polish

Price 26,00 PLN
Amount

Publikacja została wydana w ramach popularnej serii wydawniczej, którą tworzą materiały dotyczące historii wszystkich obozów w Lamsdorf/Łambinowicach w latach 1870–1946. Szósty zeszyt „Szkiców”, redagowanych przez dr. Piotra Stanka, otwiera artykuł jego autorstwa, w którym przybliża on sylwetkę jezuity ojca Józefa Hołubowicza – kapelana jeńców francuskich w obozie Lamsdorf (1870–1871). Kolejny tekst biograficzny, przygotowany przez dr. Kamila Webera, poświęcony jest wojennym losom lotnika por. Leszka Owsianego – jeńca Stalagu 344 Lamsdorf. Z kolei Maria Bula, na podstawie nieznanych dotąd materiałów archiwalnych, odtwarza biogramy niektórych członków załogi obozowej Stalagu 318/VIII F Lamsdorf. Do interesujących wniosków dotyczących m.in. obozowej zabudowy dochodzą w swoim tekście Marek Michalski i dr inż. Sebastian Różycki, analizując archiwalne zdjęcia lotnicze stalagów Lamsdorf z lat II wojny światowej. Inny rodzaj analizy – socjologicznej – jest podstawą artykułu dr Anny Czerner, która skupia się na roli emocji i ich wpływie na percepcję Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Całość zamyka materiał podsumowujący prace budowlano-konserwatorskich na terenie Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf przeprowadzone w 2020 r., autorstwa mgra inż. Bogdana Malinowskiego i dr Violetty Rezler-Wasielewskiej.

Produkt został dodany do koszyka.