logo Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

0

Lamsdorf/Łambinowice. Muzeum i miejsce pamięci

Autor: Alicja Schatton

Język: polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

Cena 10,00 PLN
Ilość

Film edukacyjny Muzeum, którego premierowe pokazy odbyły się w styczniu 2012 r. w Opolu i Łambinowicach, jest ambitną odpowiedzią na współczesne tendencje w sztuce filmowej i w muzealnictwie. Obraz przedstawia w ciekawej formie historię Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, począwszy od lat 60. XIX aż do połowy lat 40. XX w., oraz działalność Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Źródłem wiedzy o nich są, poza rzetelnym komentarzem lektora, wspomnienia i relacje świadków oraz archiwalne zdjęcia, przy prezentacji których zastosowano trójwymiarową wizualizację. Kilka fabularyzowanych scen sprawia, że materiał nie jest typowym reportażem telewizyjnym, lecz w sposób atrakcyjny przybliża odbiorcy historię. Zaletą są ciekawe zdjęcia i muzyka, która dobrze współgra z obrazem. Wszystko to sprawia, że odbiorca nie pozostaje obojętnym na oglądane treści, bo dostaje szansę zrozumienia ponadczasowych wartości, tak widocznych w tym miejscu, tj. prawa człowieka, pokój, odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość. Najważniejszym walorem edukacyjnym filmu jest jednak pomysł, aby pokazać historię oczami wrażliwych, młodych osób, zwiedzających Muzeum w ramach lekcji muzealnej. Widzowie wraz z nimi oglądają ekspozycję, cmentarze wojenne i tereny poobozowe, poznają świadków przeszłości lub ich potomków, a także próbują zrozumieć dzieje Lamsdorf/Łambinowic oraz misję Muzeum.

Produkt został dodany do koszyka.