logo Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

0

Na styku historii i codzienności

Author: Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Number of pages: 336

Place and year of publishing: Opole 2017

Binding: hardcover

ISBN: 978-83-61801-30-6

Language: Polish

Price 37,00 PLN
Amount

Książka jest poświęcona fenomenowi pamięci historycznej, miejsc pamięci oraz polityki pamięci, który został przedstawiony z perspektywy socjologicznej, przy jednoczesnym wykorzystaniu naukowego dorobku historyków, antropologów, teoretyków muzealnictwa czy kulturoznawstwa. W centrum rozważań autorek znajduje się wielość doświadczeń i relacji, łączących społeczność lokalną Łambinowic z Muzeum, które nie jest typową placówką lokalną, ma bowiem duże znaczenie dla powojennej tożsamości historycznej miejscowości oraz jej rozpoznawania w Polsce. Interesujący język, poręczny format i wysokiej klasy opracowanie edytorskie gwarantują zajmującą i przyjemną lekturę.

The volume is dedicated to the phenomenon of historical memory, places of remembrance and policy of remembrance, the very phenomenon itself being presented from the sociological perspective, with simultaneous making use of the scholarly output of historians, anthropologists, theoreticians of museum studies and culture studies to date. The central part of the authors’ considerations is occupied by multiplicity of experience and relations connecting the local community of Łambinowice and the Museum which is not a typical local center, since it holds great relevance to the post-war historical identity of the place, as well as its recognition in Poland. The assets of the volume are, undoubtedly, its interesting use of language, handy format and high-class editorial work, which all together guarantee an absorbing and illuminating read.

Produkt został dodany do koszyka.