logo Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

0

Roman Horoszkiewicz - życie i dzieło

editorial series “Jeńcy Wojenni 1939–1945. Fakty, Dokumenty, Sylwetki”

Author: Roman Kwaśniewski

Number of pages: 74

Place and year of publishing: Opole 2003

Binding: paperback

ISBN: 83-915154-4-3

Language: Polish

Price 5,00 PLN
Amount

Tytułowa postać tej niewielkiej biografii – Roman Horoszkiewicz to świadek oraz uczestnik I i II wojny światowej, żołnierz Legionów Polskich i Wojska Polskiego, ochotnik w III powstaniu śląskim oraz jeniec wojenny. Wielu osobom zapisał się w pamięci przede wszystkim jako animator powojennego życia kulturalno-oświatowego w Opolu. Postać bardzo ciekawa i barwna. Patriotyczne wychowanie, wyniesione z rodzinnego domu, kazało mu być zawsze czynnym. Rodzaj aktywności zależał już od sytuacji. W I wojnie światowej walczył w szeregach I Kompanii Kadrowej. Powstańcom śląskim towarzyszył do ostatnich dni walki. Po kampanii wrześniowej 1939 r. trafił do niewoli niemieckiej. Jako oficer Wojska Polskiego przebywał w oflagach XII A Hadamar i II D Gross Born. Po wojnie osiadł w Opolu. Pracował w Muzeum Śląska Opolskiego, gdzie był autorem wielu przedsięwzięć wystawienniczych. Dużo uwagi poświęcił działalności społecznej i naukowej, szczególnie w dziedzinie historii. Współtworzył Komitet Badań Prehistorycznych w Opolu (później Komitet Badań Naukowych) oraz Instytut Śląski w Opolu.

The title hero of this short biography – Roman Horoszkiewicz – is a witness and participant of World War I and World War II, soldier of the Polish Legions and the Polish Army, volunteer soldier in the Third Silesian Uprising and a prisoner of war. He has remained in the memory of a large number of people primarily as an animator of the cultural and educational life in Opole. He was a most intriguing and colorful personage, whose patriotic upbringing he had received at home, kept him active all the time. The type of activity always depended on the situation he found himself in. For instance, during World War I he fought in the ranks of the First Cadre Company. Later, he accompanied Silesian Insurgents until the very last days of their fighting. Following the September Campaign of 1939, he was taken prisoner and found himself in German captivity. As an officer of the Polish Army, he was interned in oflags XII A Hadamar and II D Gross Born. After the war he settled in Opole.

Produkt został dodany do koszyka.