logo Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

0

Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, Volume 3

Author: Edmund Nowak (ed.)

Number of pages: 131

Place and year of publishing: Opole 2000

Binding: paperback

ISBN: 978-83-922178-7-9, 978-83-86762-39-2

Language: Polish

Price 16,00 PLN
Amount

Prezentowany zeszyt zawiera 8 szkiców dotyczących różnych aspektów historii obozów w Lamsdorf/Łambinowicach (1945–1946) i Miejsca Pamięci Narodowej. Dają one czytelnikowi szerokie spektrum interesujących tematów, wzbogacających wiedzę m.in. o materialnych śladach dawnej zabudowy wojskowej w Łambinowicach oraz trudnej historii Miejsca Pamięci. Pamiętajmy, że dzieje tego miejsca przez wiele lat były traktowane instrumentalnie, zarówno w krajowej, jak i niemieckiej publicystyce, obecnie zaś stanowią modelowy przykład przełamywania stereotypów i mitów. Zeszyt uzupełniają dokumenty archiwalne – korespondencja „przez druty” oraz rozkaz o podziale Stalagu VIII B Lamsdorf. Autorami tekstów są pracownicy Muzeum bądź osoby z nim związane.

The present volume comprises 8 sketches dealing with various aspects of the history of the camps functioning in Lamsdorf/Łambinowicach (1945–1946) and the Site of National Remembrance. They provide the reader with a broad spectrum of interesting topics which enrich the knowledge of, among others, material traces of the former military infrastructure in Łambinowice and the difficult history of the Site of Remembrance. Let us bear in mind that the history of the place was treated instrumentally for many years, both in the domestic and German sociopolitical journalism, but nowadays it makes a model example of overcoming stereotypes and myths. The volume is complemented with archival documents – the POWs’ correspondence “over the wires” and the order issued by the German military authorities to divide Stalag VIII B Lamsdorf. The contributors are employees of the Museum and people connected with its activity.

Produkt został dodany do koszyka.