logo Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

0

Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, Volume 5

Author: Piotr Stanek (ed.)

Number of pages: 204

Place and year of publishing: Opole 2013

Binding: hardcover

ISBN: 978-83-61801-13-9, 978-83-86762-54-5

Language: Polish

Price 21,00 PLN
Amount

Publikacja poświęcona jest w całości powstańcom warszawskim, którzy przeszli przez Stalag 344 Lamsdorf. W gronie autorów znaleźli się badacze z rozmaitych środowisk i instytucji w kraju i za granicą, prezentujący różne punkty widzenia. Przygotowali oni artykuły naukowe i opracowali materiały źródłowe, przybliżające życie i dokonania osób, które dotąd nie były raczej kojarzone z Powstaniem Warszawskim, a tym bardziej z pobytem w niemieckiej niewoli. Są tam więc teksty dotyczące: skoczka-cichociemnego Stefana „Starby” Bałuka, zasłużonej lekarki-pionierki tworzenia szkół rodzenia Jadwigi Beaupré, wieloletniego dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Aleksandra Gieysztora, zasłużonego badacza zbrodni katyńskiej i Powstania Warszawskiego prof. Janusza Zawodnego, wybitnego reżysera teatralnego Leona Schillera, dziennikarza, piłsudczyka i socjalisty Wacława Zagórskiego, wreszcie epizodu związanego z pobytem w Lamsdorf twórcy Pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego. Obok losów indywidualnych w zeszycie ukazały się także szkice poświęcone bohaterom zbiorowym, a wśród nich papierosiarzom z pl. Trzech Krzyży oraz harcerzom z konspiracyjnych Szarych Szeregów. Ponadto w publikacji zamieszczono interesujące jenieckie wspomnienia Wiktora Natansona „Humięckiego” oraz tekst o materiałach dotyczących powstańców-jeńców Stalagu 344 Lamsdorf, zgromadzonych w Muzeum Powstania Warszawskiego.

This publication is devoted wholly to the Warsaw Insurgents who stayed in Stalag 344 Lamsdorf. The group of contributors to the volume includes researchers representing different environments and institutions at home and abroad and also presenting different points of view. They prepared their scientific articles and elaborated on primary source materials, in this way bringing closer the lives and accomplishments of persons who had hardly been associated with the Warsaw Uprising so far, not to mention with their stay in German captivity. Consequently, the volume contains articles featuring such personages as: Stefan “Starba” Bałuk – a paratrooper, member of the “Unseen and Silent” squad; Jadwiga Beaupré – a distinguished medical doctor pioneer of birthing schools; Prof. Aleksander Gieysztor – many-year Director of the Royal Castle in Warsaw; Prof. Janusz Zawodny – a distinguished researchers of the Katyń Crime and the Warsaw Uprising; Leon Schiller – an outstanding theatre director, journalist; Wacław Zagórski – a follower of Piłsudski and socialist, or at last deals with the episode of Miron Białoszewski’s stay in the Lamsdorf camp -  the author of the acclaimed Pamiętnik z powstania warszawskiego [A diary of the Warsaw Uprising]. Beside the sketches of individual vicissitudes there are also ones concerning collective heroes, including cigarette-sellers in Three Crosses Square and scouts from the conspiratorial Grey Ranks. Moreover, the publication features also interesting POW’s memoirs by Wiktor Natanson, nom de guerre “Humęcki”, and information on the materials relating to the Insurgents-POWs detained in Stalag 344 Lamsdorf, which remain in the collections of the Warsaw Rising Museum.

Produkt został dodany do koszyka.