logo Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

0

Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Ścieżka historyczno-przyrodnicza

Author: Maciej Aleksandrowicz, Grzegorz Hebda, Violetta Rezler-Wasielewska (elab.)

Number of pages: 32

Place and year of publishing: Opole 2006

Binding: paperback

ISBN: 83-922178-2-9

Language: Polish

Price 8,00 PLN
Amount

Prezentowana publikacja jest przewodnikiem po ścieżce historyczno-przyrodniczej utworzonej w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach w 2005 r. Teksty historyczne przygotowała Violetta Rezler-Wasielewska, natomiast część przyrodniczą opracowali natomiast Maciej Aleksandrowicz i Grzegorz Hebda. W rzeczowy i interesujący sposób przedstawili oni swoistą symbiozę skomplikowanej historii Łambinowic z ich bogatą fauną i florą. Kierując się założeniami projektu, omówili wszystkie przystanki (12) ścieżki dydaktycznej. Niektóre z nich są miejscem spotkania historii i przyrody, jak np. Stary Cmentarz Jeniecki, w innych natomiast zwrócono uwagę przede wszystkim na rośliny i zwierzęta. Przewodnik jest bogato ilustrowany zdjęciami zarówno współczesnymi, jak i archiwalnymi. Wśród tych ostatnich można znaleźć unikatowe fotografie, które przedstawiają m.in. nieistniejące już dzisiaj zabudowania obozowe. Dzięki zamieszczonym w publikacji planom z zaznaczonymi punktami przystankowymi, zwiedzający może samodzielnie dotrzeć do najbardziej interesujących go miejsc.

The present publication is a guide to the history and nature path created at the Site of National Remembrance in Łambinowice in 2005. The texts on history were prepared by V. Rezler-Wasielewska, while the part dealing with nature was elaborated on by M. Aleksandrowicz and G. Hebda. The authors made a matter-of-fact and interesting presentation of the peculiar symbiosis of the complicated history of Łambinowice and its rich fauna and flora. Being directed by the assumptions of the project, they discussed all of the 12 stations of the didactic path. Some of them are meeting places of history and nature, like, e.g., The Old POW Cemetery, and in the case of others attention was drawn primarily to plants and animals. The guide is richly illustrated with photographs taken both in our times and archival ones. Among the latter, one can find unique photos featuring, among others, the camp buildings which do not exist any longer. Thanks to the plans included in the publication, which have the individual stations clearly marked, visitors can themselves reach places that are the most interesting for them.

Produkt został dodany do koszyka.