logo Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

0

„Łambinowicki Rocznik Muzealny”, Volume 31

Number of pages: 224

Place and year of publishing: Opole 2008

Binding: paperback

ISBN: 0137-5199

Language: Polish

Price 16,00 PLN
Amount

Tom 31 „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” jest wielotematyczny. Autorzy opublikowanych w nim artykułów podjęli interesujące problemy wykorzystania jeńców wojennych w gospodarce III Rzeszy, powojennych dziejów grupy podchorążych Wojska Polskiego – byłych jeńców obozów Wehrmachtu, czy też mniej znane w Polsce losy jeńców francuskich i norweskich. W tomie znalazł się także tekst poświęcony jeniectwu w okresie I wojny światowej oraz relacje i wspomnienia osób izolowanych w obozach Wehrmachtu i NKWD, w tym m.in. obywateli polskich narodowości żydowskiej. Wymienione artykuły umożliwiają zapoznanie się z różnymi aspektami niewoli, w tym także ze skutkami pobytu w obozie w dalszym życiu jeńców i stanem ich pamięci o tych wydarzeniach.

Volume 31 of The Annual deals with a number of subjects. The authors of the papers published in this issue undertook to explore interesting problems pertaining to exploitation of POWs in the economy of the Third Reich, the post-war history of a group of Officers-Cadets of the Polish Army – former POWs of the Wehrmacht, or the fates of French and Norwegian POWs, which are much less known in Poland. The volume includes also a paper devoted to the POW system in the time of World War I and accounts, as well as memoirs of people kept in isolation in camps run by the Wehrmacht and the NKVD, including Polish citizens of Jewish origin. The above-mentioned papers will enable the reader to get acquainted with different aspects of captivity and also with effects of staying in a POW camp on later lives of the captives and the state of their memory about those experiences.

Produkt został dodany do koszyka.