logo Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

0

„Łambinowicki Rocznik Muzealny”, Volume 32

Number of pages: 236

Place and year of publishing: Opole 2009

Binding: paperback

ISBN: 0137-5199

Language: Polish

Price 18,00 PLN
Amount

W 32 tomie „Rocznika” zaprezentowane zostały wybrane sylwetki polskich jeńców z okresu II wojny światowej. Wśród nich znaleźli się żołnierze Wojska Polskiego i Armii Krajowej, którzy trafili do niemieckich, a także radzieckich obozów jenieckich i obozów internowania na Litwie. Są to w większości postacie wyróżniające się pod wieloma względami: zawodowi wojskowi o dużej charyzmie i niezłomnych charakterach, jak generałowie Tadeusz Piskor i Wacław Jan Przeździecki oraz ludzie polityki, nauki i kultury: profesorowie Wacław Komarnicki, Witold Kula i Kazimierz Michałowski, dr Maria Irena Mileska, Edward Wolski. Dokonany wybór pozwolił pokazać osoby reprezentujące różne grupy społeczne, charakteryzujące się nierzadko rozbieżnymi poglądami politycznymi, a także odmiennymi doświadczeniami z czasu wojny i niewoli. Niektóre z nich już przed II wojną światową lub w jej trakcie miały duże osiągnięcia w życiu zawodowym, natomiast kariery innych rozwinęły się dopiero po wojnie – w kraju oraz na emigracji.

Volume 32 of The Annual features selected profiles of Polish POWs from the period of World War II. Among them there are those of soldiers of the Polish Army and the Home Army, who were detained in German, but also Soviet, POW camps and camps of interment based in Lithuania. They are, in their majority, persons who distinguished themselves in many different respects: professional soldiers with great charisma and sturdy character, such as Generals Tadeusz Piskor and Wacław Jan Przeździecki, as well as people of politics, science and culture: Professors Wacław Komarnicki, Witold Kula and Kazimierz Michałowski, Dr Maria Irena Mileska, Edward Wolski. The selection allowed showing individuals who represented various social groups, frequently characterized by divergent political views or differing experiences of the time of war and captivity. Some of them had already been known for their professional achievements in the days before the war or during it, yet the careers of others did not develop until after the war – at home or in exile.

Produkt został dodany do koszyka.