logo Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

0

„Łambinowicki Rocznik Muzealny”, Volume 33

Number of pages: 256

Place and year of publishing: Opole 2010

Binding: paperback

ISBN: 0137-5199

Language: Polish

Price 21,00 PLN
Amount

Tom 33 „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” jest wielotematyczny, publikują w nim autorzy z Polski, Niemiec i Francji. Zamieszczone w „Roczniku” artykuły są zróżnicowane – od tekstów będących komentarzami do aktualnych wydarzeń, takich jak 70. rocznica zbrodni katyńskiej i związane z nią obchody, aż po artykuły poświęcone konkretnym grupom jenieckim. Autorzy omówili w nim także sytuację jeńców radzieckich w obozach Wehrmachtu na terenie Finlandii czy losy jeńców włoskich w czasie II wojny światowej. Znajdziemy tu również artykuł poświęcony francuskiemu kompozytorowi o międzynarodowej sławie Olivierowi Messaienowi oraz przymusowemu zatrudnieniu w oddziałach roboczych kilkunastotysięcznej grupy jeńców z Powstania Warszawskiego. W „Roczniku” znalazła się ponadto charakterystyka bogatych materiałów źródłowych dotyczących losów grupy podchorążych w niewoli niemieckiej, przechowywanych w Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Volume 33 of The Annual is multi-thematic. The contributors were Polish, German and French authors and the papers included in it are rather varied: from papers which are commentaries on current events, such as the 70th anniversary of the Katyń Crime and the celebrations related to this to those devoted to concrete groups of POWs. The authors discussed in them also the conditions which Soviet POWs faced in camps run by the Wehrmacht on the territory of Finland or presented the fates of Italian POWs during World War II. The reader will find here a paper dedicated to Olivier Messaien – the French composer of world renown and one treating about the forced employment of several thousand of POWs–Warsaw Insurgents in work detachments. The Annual includes also characteristics of rich source materials dealing with the fates of a group of officers-cadets in German captivity, which are found in the collections of the Archive of the Central Museum of Prisoners-of-War.

Produkt został dodany do koszyka.